Kooldioxide (CO2) en koolmonoxide (CO)

CO2 - kooldioxide
Het percentage CO2 in de buitenlucht is ongeveer 0,04 procent oftewel 400 ppm. CO2 is in principe een ongevaarlijk gas. Echter, in hoge concentraties kan het wel degelijk tot problemen leiden. Mensen ademen zuurstof in en ademen kooldioxide uit. De uitademlucht van mensen bevat 3-4 procent CO2.

De aanwezigheid van mensen kan bij gebrek aan ventilatie leiden tot CO2-concentraties waarbij mensen problemen krijgen. O.a. in de vorm van hoofdpijn en concentratieproblemen. Vanaf 1 procent oftewel 1000 ppm kunnen mensen dergelijke klachten ontwikkelen.

Het gehalte aan kooldioxide vormt dus een goede indicator voor de luchtkwaliteit in een vertrek.Met behulp van een CO2-meter kunt u dus op een objectieve wijze bepalen of u meer of juist minder moet ventileren. Vooral in de koudere maanden wordt er vaak onvoldoende geventileerd uit angst om teveel warmte te verliezen. Veel CO2-meters hebben een geïntegreerde temperatuur-, luchtvochtigheid- en/of luchtdrukmeting).


CO - koolmonoxide
CO is een dodelijk giftig, kleurloos, reukloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding van fossiele brandstoffen als hout, kolen, gas en olie. Elk verwarmingstoestel is dus een potentiële CO-bron.
Het risico op CO-vergiftiging is het grootst bij koud weer wanneer we alle deuren en ramen gesloten houden en de kieren afdekken, of wanneer de verwarmingstoestellen dicht staan waardoor er te weinig zuurstoftoevoer is waardoor onvolledige verbranding plaatsheeft. Ook bij windstil en stabiel weer wanneer de schoorstenen minder goed trekken, of omgekeerd bij zeer winderig weer waardoor de verbrandingsgassen terug in de afvoer worden geblazen, is er een verhoogd risisco op CO-vergiftiging.

Voor uw veiligheid is het dus raadzaam een CO-melder aan te schaffen die u waarschuwt bij dreigende gevaarlijke concentraties.  

Waar hangt u een CO-melder?

In een ruimte met een verbrandingstoestel, bijv. open haard:

Aan het plafond
Op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van de potentiële CO-bron
Centraal in de ruimte
Op minimaal 30 centimeter van omliggende muren
Niet naast aanwezige luchtinlaten of luchtuitlaten of andere objecten aan het plafond.

In overige ruimtes:

Op ademhoogte. Dit komt afhankelijk van activiteiten in de ruimte overeen met lig-, zit- of loophoogte
Niet naast luchtinlaten of luchtuitlaten
Niet achter objecten zoals gordijnen en kasten.