Isolatiewaarden

Om verschillende materialen met elkaar te kunnen vergelijken betreft de isolatiewaarde wordt gewerkt met de volgende waarden:

  • L-waarde (lambda-waarde): hoe kleiner deze waarde is, hoe beter het materiaal isoleert.
  • U-waarde: deze waarde wordt meestal gebruikt bij zaken waar je geen dikte kan kiezen (zoals ramen). Hoe kleiner deze waarde is, des te beter isoleert het materiaal.
  • R-waarde of de warmteweerstand: deze is te berekenen door de dikte van een isolatiemateriaal (uitgedrukt in meters) te delen door de lambda-waarde. Hier geldt hoe hoger het getal, hoe beter isolerend.