Relatieve vochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid in huis is afhankelijk van meerdere factoren. Onder andere:

- de hoogte van de temperatuur (warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht),

- de mate van luchtverversing,

- de plaats (in keuken en badkamer kan de luchtvochtigheid behoorlijk oplopen).

Een te lage luchtvochtigheid (<30%) kan leiden tot klachten als:

- statische elektriciteit schokken,

- droge huid,

- oogklachten (met name voor contactlensdragers)

- keelklachten

Een te hoge luchtvochtigheid (>70%) kan eveneens tot diverse klachten leiden aangezien o.a. schimmels een sterke groei laten zien bij een hoge luchtvochtigheid.

Ideale luchtvochtigheid

Probeer eenluchtvochtigheid te realiseren van tussen de 40 en 60 %. De luchtvochtigheid kan worden gemeten door een hygrometer (al dan niet geïntegreerd in meter die de waardes van CO2 en/of luchtdruk- en/of temperatuur weergeeft).

Afzuigventilators in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid , zoals badkamers en keuken moeten regelmatig aan staan om schimmelvorming te voorkomen.

Indien u lucht wilt zuiveren met behulp van filters kunt u gebruik maken van een luchtreiniger. Luchtverontreinigingen worden in snel tempo verwijderd doordat een ventilator een luchtstroom door de filters voert.