Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft gratis advies over energiegebruik.

Energielabels

 


Energie label voor huizen

In 2015 hebben alle huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd gekregen. Dit is gebaseerd op het bouwjaar van de woning en is voor enkele tientjes te corrigeren voor genomen maatregelen en eenvoudig online via enkele vragen om te zetten in een definitief energielabel . Bij verkoop of nieuwe verhuur is een definitief label nodig op straffe van een boete van maximaal € 405,-

Kijk ook eens hier.       

Waarom?

Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten.

Bij het kopen of huren van een woning is het daarom belangrijk dat u betrouwbare informatie heeft over de energiezuinigheid van de woning. Het energielabel geeft u deze informatie. Verkopers en verhuurders zijn verplicht een energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder.

Verplichting.

Is het energie label verplicht:  Ja

Er zijn een paar uitzonderingen, b.v.als het huis jonger is dan 10 jaar.

Vanaf 2013 moeten huizenkopers en huurders zeker kunnen zijn van de aanwezigheid van een energielabel bij hun nieuwe woning: zonder het energielabel kan de woning dan niet verkocht worden en hoeven huurders minder huur te betalen.

In 2010 zijn maatregelen genomen om het energielabel te verbeteren. De eisen voor het opnemen van een gebouw (door een gecertificeerd energielabel adviseur) zijn aangescherpt. Verder is de controle op de adviseurs strenger geworden, net als de sancties als ze niet werken volgens de eisen.

Hoe ziet het eruit?

Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.

Het energielabel is geen los papiertje, maar een rapport van enkele pagina's. Daarin staan de eigenschappen van de woning, de gegevens van de adviseur die het energielabel heeft afgegeven en standaardadviezen om de woning energiezuiniger te maken. En natuurlijk welk energielabel het huis heeft gekregen.

Uw huis wordt beoordeeld op een 10-tal punten. Zie hier.

Door het energielabel ziet u in een oogopslag of een woning energiezuinig is (groen energielabel) of onzuinig is (rood energielabel) ten opzichte van andere woningen van hetzelfde type. Bent u op zoek naar een huis, dan kunt u op basis van het energielabel soortgelijke woningen in energiezuinigheid vergelijken.

Geldig label.

Om een geldig energielabel te krijgen moet de eigenaar van de woning of het gebouw contact opnemen met een gecertificeerde energielabel adviseur.

De adviseur neemt dan de woning of het gebouw op, en voert de gegevens in een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma in. Dit programma berekent de energie-index van de woning of het gebouw.

Deze energie-index bepaalt in welke energielabelklasse (A++ tot en met G) het gebouw valt.

De adviseur moet het energielabel ook registreren in een speciale databank.

Daarna ontvangt de eigenaar het energielabel.