Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

Apparaten op elektriciteit


Elektriciteit.

Elektra-installaties in woningen zijn over het algemeen veilig. Er zijn enkele dingen die u als huiseigenaar zelf kunt doen om er zeker van te zijn dat de installatie daadwerkelijk veilig is.

 - Laat een installatie van voor 1975 voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar of aardlekautomaat. Installaties van na 1975 beschikken hier al over.

 - Test de aardlekschakelaar twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van zomer- en wintertijd. Na indrukken van de testknop ‘T’ moet de installatie direct automatisch worden uitgeschakeld. Gebeurt dit niet, waarschuw dan onmiddellijk uw installateur. Een volledige handleiding voor gebruik van aardlekschakelaar of aardlekautomaat moet bij uw stoppenkast hangen.

 - Waarschuw een installateur als toestellen, kranen of andere metalen delen 'onder stroom staan'. U voelt dan een elektrische schok bij aanraking. Dat kan heel gevaarlijk zijn, vooral voor kleine kinderen. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.

 - Vrijwel alle elektrische toestellen produceren warmte. Ventilatie is daarom van belang. Sluit dus nooit ventilatieopeningen af en zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel.

 - Sluit toestellen aan op een stopcontact in dezelfde ruimte als waar u het toestel gebruikt. Dus geen toestel in de badkamer gebruiken en (met behulp van een verlengsnoer) aansluiten op een stopcontact in de slaapkamer.

 - Als een stekker niet past in een stopcontact, is dat gedaan voor uw veiligheid. Gebruik geen trucs om de stekker toch passend te maken.

- 'Repareer' nooit een smeltveiligheid (‘stop’). Hierdoor worden noodzakelijke beschermingsmaatregelen teniet gedaan.

 - Werk nooit aan een installatie als er spanning op staat. Zet toestellen eerst uit of trek de stekker uit het stopcontact.

 

Meer informatie

Voor meer info klik op het betreffende plaatje.

Tips

Energielabels

TV, audio

Koken

Wassen en drogen

Koelkast / diepvries

Computer

Waterbed