Duurzaam Wonen Laarbeek

voor laagdrempelig advies over energiebesparing

Over ons

Stichting Duurzaam Wonen Laarbeek (DWL) wordt gevormd door een aantal professionele (veelal gepensioneerde) vrijwilligers die graag mensen, binnen Laarbeek, helpen met het maken van een verantwoorde keuze op het gebied van enregie besparen, duurzaam wonen en veiligheid in en om het huis.

Dit doen we omdat we het leuk en zinvol vinden om zo een bijdrage te leveren aan een betere en duurzamere samenleving.

Naast onze technische kennis en ervaring beschikken we over verschillende meetinstrumenten en registratieapparauur om uw keuze makkelijker te maken en te laten zien welke ingrepen lonen. Want: meten is weten.

Dus neem gerust contact met ons op.


van links naar rechts: energiecoaches Wim Hijnen, Gert-Jan van Kesteren en Frank Smitsvan links naar rechts: energiecoaches Hans Brouwers, Tiny Slits en Jan van Stiphout


onder: Johan Frenken (technisch adviseur DWL)DISCLAIMER :

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) volledig of juist is. De op deze site aanwezige gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie.

Hetzelfde geldt voor mondelinge of schriftelijke informatie die door onze energiecoaches wordt versterkt. Zij informeren op basis van persoonlijk verworven kennis/ervaring en zijn geen formele experts.