Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

f. Ioniseren lucht

 

Wat zijn ionen en waar vindt je ze?

Ionen zijn moleculen, die minstens een elektron hebben verloren of erbij hebben gekregen en zijn of negatief dan wel positief geladen en daarmee gepolariseerd.

Relatief veel negatieve ionen worden in de berglucht en zeelucht aangetroffen die in de lucht na een onweersbui ontstaan door uv-straling, bliksem en fijne waterdruppeltjes die met de luchtmoleculen reageren.

Ionen streven altijd naar een neutrale stand. Sommige worden direct na het ontstaan geneutraliseerd en andere bestaan langer, al naar gelang de omstandigheden.

Ionen zijn in staat zich aan aerosolen,  dat zijn vaste of vloeibare stoffen in gassen, alsook aan stofdeeltjes te binden.

Deze worden zwaarder dan de omringde lucht en slaan daardoor neer. Ionen hechten zich ook aan bacteriën en ziektekiemen en maken deze door elektrische oplading onschadelijk.

Wat doet een ionisator

Een ionisator voegt negatieve ionen toe aan de lucht. Deze negatieve ionen binden zich aan verontreinigingen die in de lucht voorkomen zoals stof, pollen, bacteriën en schimmelsporen. Deze gebonden verontreinigingen slaan vervolgens (gedeeltelijk) neer op een metalen filter in de ionisator.

Naast luchtreiniging heeft een ionisator een tweede belangrijke werking. Met name mensen met een inhalatie-allergie (en/of COPD) of depressie kunnen verlichting ondervinden met een ionisator door inademing van negatieve ionen. In het lichaam wordt hierdoor het histamine-niveau verlaagd en het serotonine-niveau genormaliseerd. Ionisatie werkt effectief tegen hooikoorts en allergie. In sterk geïsoleerde woningen kan een sterke ionisator zorgen voor een comfortabel binnenklimaat.