Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

e. Luchtkwaliteit


Luchtmetingen.
Wat we goed kunnen meten zijn de bestanddelen van droge schone atmosferische lucht (lucht zonder waterdamp, vervuiling en deeltjes). Deze lucht is samengesteld uit diverse gasvormige stoffen.
De belangrijkste daarvan is: Stikstof met ruim 78% en uiteraard het bekende zuurstof met 21%.
Twee andere belangrijke zijn Argon en Kooldioxide voor in totaal ongeveer 1%.
Daarnaast zijn er overige bestanddelen die in veel lagere concentraties voorkomen, zoals waterstof, helium, neon, ozon en methaan.

Gezondheid en lucht. (CO2 vervuiling.)
Problemen met de gezondheid kunnen ontstaan als de samenstelling van de lucht verandert; niet meer ideaal is.Dit kan doordat de verhouding wijzigt. Met name teveel kooldioxide (CO2) zorgt voor klachten zoals hoofdpijn, concentratieverlies en moeheid.
Ook bevat de lucht naast gasvormige bestanddelen ook ‘niet-gasvormige’ bestanddelen (vloeibare en vaste) zoals stof of biologisch materiaal (zaden, pollen, bacteriën, virussen et cetera).
Deze beïnvloeden ook onze gezondheid. De mate waarin hangt af van de concentratie van deze stoffen, de samenstelling (giftig of niet giftig, schadelijk of niet schadelijk) en ook de gevoeligheid van degene die de lucht inademt.

Gezonde lucht en luchtkwaliteit.
Per dag ademt een gemiddelde volwassene circa 150 kubieke meter (!) lucht in en uit.
U begrijpt dat de kwaliteit van de lucht die u inademt wel goed moet zijn, wilt u zich goed blijven voelen. Hoe meer kubieke meters ongezonde lucht u inademt des te belastender het voor uw gezondheid is.
Ideale lucht bevat maximaal 400-1000 ppm kooldioxide, een absoluut minimale hoeveelheid stof en biologisch materiaal en een voldoende hoeveelheid (minimaal 1000/cm3) negatieve ionen om de lucht schoon te houden. Daarnaast is een vochtigheidsgraad van minimaal 40% en maximaal 60% optimaal.

Vocht in de lucht.
Typerend voor het klimaat is de wisselende hoeveelheid waterdamp in de lucht.
Bijvoorbeeld:Lucht van 20°C kan maximaal 2% waterdamp bevatten en de rest (98%) is droge zuivere lucht.
In een erg koude omgeving kan die 2% waterdamp zakken naar 0,02%.
In een tropische omgeving kan de waterdamp stijgen naar 6%.