Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

Relatieve vochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid in huis is afhankelijk van meerdere factoren. Onder andere:

- de aanwezige temperatuur,

- mate van luchtverversing,

- en plaats (b.v. keuken).

Een te lage luchtvochtigheid (<30%) kan leiden tot diverse klachten:

- Statische elektriciteit schokken,

- droge huid,

- oogklachten (met name contactlensdragers) en

- keelklachten

Een te hoge luchtvochtigheid (>70%) kan eveneens leiden tot diverse klachten aangezien o.a. schimmels een sterke groei laten zien bij een hoge luchtvochtigheid.

Ideale luchtvochtigheid

Probeer een lage luchtvochtigheid te krijgen, ideaal is tussen de 40 en 60 % - om schimmelgroei te voorkomen. De luchtvochtigheid kan worden gemeten door een hygrometer.

Afzuigventilators in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid , zoals badkamers en keuken moeten regelmatig aan staan om schimmel te voorkomen.

Indien u lucht wilt zuiveren met behulp van filters kunt u gebruik maken van een luchtreiniger. Luchtverontreinigingen worden in snel tempo verwijderd doordat een ventilator een luchtstroom door de filters voert.