Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

Samenstelling Lucht

Luchtmetingen: waarden in lucht.

Wat we goed kunnen meten zijn de bestanddelen van droge schone atmosferische lucht (lucht zonder waterdamp, vervuiling en deeltjes).

Deze lucht is samengesteld uit diverse gasvormige stoffen. De belangrijkste daarvan is Stikstof met ruim 78% en uiteraard het bekende Zuurstof met 21%. Twee andere belangrijke zijn Argon en Kooldioxide voor in totaal ongeveer 1%. Daarnaast zijn er overige bestanddelen die in veel lagere concentraties voorkomen, zoals waterstof, helium, neon, ozon en methaan.

Onderstaande tabel laat de ideale samenstelling schematisch zien. PPM staat voor aantal deeltjes per miljoen deeltjes.

Luchtsamenstelling

 stof

 aanduiding

 ppm

 %

 Stikstof

 N2

 780900

 78,09

 Zuurstof

 O2

 209500

 20,95

 Argon

 Ar

 9200

 0,920

 Kooldioxide

 CO2

 400

 0,040

 Overige

 

 50

 0,005

 Totaal

 

 1000000

 100

 

De rol van de gassen:

N2 of stikstofgas

-Is inert en wordt niet verbruikt door het lichaam,

-Is nodig om het zeer reactieve zuurstof te verdunnen,

-Lost zeer goed op in bloed en weefsels (vooral vetten);

 is daarom van groot belang voor de decompressie.

O2 of zuurstofgas

-Is nodig voor de verbranding die ons in leven houdt.

-Te weinig zuurstof (hypoxie) veroorzaakt bewustzijnsverlies,

  te veel zuurstof (hyperoxie) veroorzaakt longverbranding of

  zelfs stuipen.

-Lost slecht op in bloed en in weefsels en wordt door het

 lichaam snel verbruikt. Om het bloed voldoende zuurstof te

 kunnen transporteren bevat het Hemoglobine (Hb).

 Zuurstofrijk bloed is dan helderrood gekleurd.

CO2 of koolstofdioxide (koolzuurgas)

-Is het afvalproduct van de verbranding in de cellen

-Veroorzaakt de ademprikkel. Teveel CO2 veroorzaakt een

 hijgtoestand, ook het buiten adem zijn.

-Bindt zich net als zuurstof aan de hemoglobine in het bloed en

 kleurt het dan donkerrood.

 

Vocht in de lucht.

Typerend voor het klimaat is de wisselende hoeveelheid waterdamp in de lucht. Bijvoorbeeld kan lucht van 20°C maximaal 2% waterdamp bevatten en is 98% droge zuivere lucht. In een erg koude omgeving kan de waterdamp zakken naar 0,02%  en in een tropische omgeving stijgen naar 6%.

 

Ionen in de lucht: Lading van lucht.

De lucht dient een bepaalde 'lading' te hebben. Dit betekent dat lucht een minimale hoeveelheid negatieve lucht-ionen moet bevatten. Dit aantal ligt gemiddeld tussen de 1000 en 5000 per kubieke centimeter. Negatieve ionen zijn in feite de vitaminen van de lucht, zij zuiveren de lucht.

 

Gezondheid en lucht: CO2, vervuiling. 

Problemen met de gezondheid kunnen ontstaan als de samenstelling van de lucht verandert: niet meer ideaal is. Dit kan doordat de verhouding wijzigt. Met name teveel kooldioxide (CO2)( hoger dan 3000 ppm ) zorgt voor klachten zoals hoofdpijn, concentratieverlies en moeheid. Ook bevat de lucht naast gasvormige bestanddelen ook ‘niet-gasvormige’ bestanddelen (vloeibare en vaste) zoals stof of biologisch materiaal (zaden, pollen, bacteriën, virussen et cetera). Deze beïnvloeden ook onze gezondheid. De mate waarin hangt af van de concentratie van deze stoffen, de samenstelling (giftig of niet giftig, schadelijk of niet-schadelijk) en ook de gevoeligheid van degene die de lucht inademt.