Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

Vloerverwarming

Vloerverwarming verwarmt de vloer van een vertrek gelijkmatig door middel van warmtestraling.  Omdat de vloer met een lage temperatuur wordt verwarmd en een egaal oppervlak heeft, is er nauwelijks sprake van convectie(luchtstroming). Doordat de warmte vrijwel geheel wordt afgegeven door radiatie verdeeld over de gehele vloer, is de warmteafgifte overal in de ruimte gelijk en is er slechts minimaal sprake van temperatuur gelaagdheid in de ruimtelucht.
Hierdoor ontstaat een zeer aangename temperatuur.
Aan de vloerverwarming is een thermostaat gekoppeld die de temperatuur regelt. Bij een elektronische thermostaat kan deze worden geprogrammeerd.

Vloerverwarming kan de radiatoren van de centrale verwarming  vervangen indien het stralingsoppervlak voldoende groot is.
De warmteafgifte van de vloer is afhankelijk van een aantal factoren, zoals
-temperatuur van de vloer,
-temperatuur van de ruimtelucht
-dikte van de vloer en het type vloer.
Meestal ligt de warmteafgifte tussen de 50 en 100 W/m2

Voordelen:
- Doordat er een groter stralingsoppervlak is met een lagere temperatuur, ten opzichte van radiatoren, is het een prettige warmte en kan de luchttemperatuur laag blijven.
- Laag energieverbruik omdat het vertrek met een lagere luchttemperatuur kan worden verwarmd. Het huis heeft een grotere warmtebuffer , zodat er veel regelmatiger verwarmd kan worden.
- De CV ketel hoeft slechts lagere temperaturen te maken, wat met een hoger rendement  kan gebeuren.
- Bij het gebruik van vloerverwarming als hoofdverwarming zijn er geen radiatoren nodig, zodat deze geen woonruimte innemen.
- De mogelijkheid bestaat om te koelen/verwarmen met behulp van een koelmachine of warmtepomp .

Nadelen:
- Een nadeel van vloerverwarming is dat de leidingen in de vloer moeten worden gelegd, zodat dit doorgaans alleen bij nieuwbouw of grondige renovatie wordt toegepast. Het is echter wel mogelijk om op een later tijdstip sleuven in de ondervloer (chape) te slijpen, waar de leidingen in gelegd kunnen worden.
- Vloerverwarming is een langzaam systeem: het warmt traag op (in de winter duurt het dan wel even eer de kamer warm is)

Elektrische vloerverwarming is er in 3 verschillende vormen:
- Kabels van zo'n 5-8 mm dik die net als bij warm water vloerverwarming in de vloer worden gelegd.
- Matten waarop in een zigzag patroon een dunne (2-3 mm) kabel is aangebracht. Meestal  worden deze direct onder een tegelvloer aangebracht.
- Dunne geleidende folie die onder tapijt of laminaat kan worden aangebracht.

De kabels en de (kabels op) de matten moeten om veiligheidsredenen altijd een aarding hebben. Mede om een storend elektromagnetisch veld te voorkomen is die aarding altijd in de vorm van een gevlochten mantel uit koperdraad. Kabels die 2 weerstandsdraden ("heen" en "terug") met een aardingsmantel hebben, creëren helemaal geen magnetisch veld. De dunne geleidende folie heeft geen aarding. Hierbij wordt dus wel een elektromagnetisch veld gecreëerd wat een nadeel kan zijn voor mensen met pacemaker of bijvoorbeeld voor straling gevoelige personen.
Om veiligheidsredenen, de folie heeft geen aarding, wordt hier vaak een transformator toegepast, waarmee de folie met een lage spanning verwarmd wordt.

Elektrische vloerverwarming kan net als warm water vloerverwarming als hoofdverwarming (dat wil zeggen als enige vorm van verwarming) of als bijverwarming, in combinatie met bv. radiatoren of convectoren worden toegepast.

Bij elektrische vloerverwarming wordt altijd de temperatuur van de vloer zelf geregeld, al dan niet in combinatie met de kamertemperatuur.
Bij vloerverwarming met warm water wordt alleen de ruimtetemperatuur voor de regeling gebruikt.

Nadeel: stroomkosten zijn in verhouding tot gas 2,5 tot 3x zo hoog.