Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

Warmwatertoestellen / geisers

Bijna een kwart van het gasverbruik in huis gaat naar warm water.
Een energiezuinig warmwatertoestel kan flink besparen op de  energierekening.

Maar wat is in uw situatie een slimme keuze? En hoe zit het met de capaciteit en het comfort?

Gaat u voor een laag energie- en watergebruik, let dan allereerst op een hoog rendement.

Hr -toestellen gebruiken aardgas en elektriciteit efficiënt. Dat scheelt in uw energiekosten.

Maar denk ook aan toestellen op duurzame energie, zoals de zon en warmte uit bodem, lucht en afvalwater. Daarnaast is de juiste capaciteit belangrijk: kies een toestel dat past bij uw warmwaterbehoefte.

Andere goede keuzes zijn hr-107 combiketels, en geisers met Gaskeur hr-ww (Hoog Rendement Warm Water) en SV (Schone Verbranding). Combiketels leveren ook warm water voor de centrale verwarming. Het zuinigst zijn toestellen met een elektrische warmtepomp, of een combinatie van een zonneboiler, of een douche-installatie die warmte terugwint uit afvoerwater (douche-WTW), met een hoog rendement hr-107 combiketel (Gaskeur hr-ww, SV en NZ-aanduiding).

En op zoveel mogelijk radiatoren thermostaat knoppen plaatsen.


Boiler.

Een boiler houdt water continu op een hoge temperatuur. Plaats een tijdschakelklok op de close-in/ keukenboiler om te voorkomen dat deze onnodig in bedrijf is. Schakel de boiler bijvoorbeeld uit in de nacht .In een boiler wordt water opgewarmd door middel van elektriciteit of door de verbranding van aardgas. De boiler verbruikt energie om koud leidingwater op te warmen én om het warmteverlies te compenseren. Deze maatregel gaat over het verminderen van het warmteverlies.

De snelheid waarin de warmte verloren gaat wordt bepaald door:

Het temperatuurverschil tussen (warm) water en omgeving.

Bij een groot temperatuurverschil is er veel warmteverlies; bij een klein verschil is er slechts een gering warmteverlies.

De mate waarop de opgewarmde boiler zijn warmte kan afstaan aan zijn omgeving.Dit onderdeel kan verbeterd worden door het verminderen van luchtstroming langs het voorwerp en/of het aanbrengen van isolatie.

Over het algemeen kunnen de isolatie en de luchtsnelheid niet eenvoudig verder worden verbeterd, maar kan de temperatuur naar 60 graden wel worden verlaagd. Wanneer de boiler continu warm wordt gehouden, is er continu veel warmteverlies. Wanneer de boiler met een tijdschakeling wordt uitgeschakeld en niet wordt warm gehouden, waardoor het warmteverlies steeds kleiner wordt. De hoeveelheid energie die vervolgens nodig is voor het opwarmen van de boiler is minder dan wanneer de boiler continu op de hoge temperatuur was gehouden.

Er is een verschil tussen grote en kleine boilers. Een grote boiler heeft een gering verliesgevend oppervlak ten opzichte van de inhoud. Ondanks het feit dat een grotere boiler een groter warmteverlies heeft dan een kleinere boiler, koelt het water in de boiler langzamer af. Bij een grotere boiler is het voordeel van een klokschakeling dan ook kleiner dan bij een kleinere boiler. Het verlies door de wateraansluitingen etc. is bij grote boilers relatief geringer dan bij een close-in boiler.


Toepasbaarheid tijdschakelklok.
Een tijdschakelklok is toepasbaar bij close-in/ keukenboilers (10 liter) die meerdere uren per dag geen warmte hoeven te leveren, bijvoorbeeld als ‘s nachts of bepaalde uren op een dag geen warm water nodig is.


Keukenboiler

Moet u erg lang wachten als u warm water tapt uit de keukenkraan? Mogelijk biedt een keukenboiler soelaas.

Die zorgt zeker voor gemak, en kan water- en energieverspilling tegengaan. Controleer wel eerst of het huidige warmwatertoestel zelf niet de oorzaak is van de wachttijd en de verspilling.Een keukenboiler kan lange wachttijden verhelpen, maar is voor het milieu niet altijd beter.Water verwarmen met een toestel op elektriciteit levert namelijk meer milieubelasting op, dan opwarmen met een gastoestel.


Tips
Vervang lange leidingen (meer dan 10 meter) door kortere. Kan dat niet, dan kan een keukenboiler de wachttijd verkorten. Gebruik dan ook een tijdklok, om behalve tijd en water ook energie te besparen