Duurzaam Wonen Laarbeek

voor laagdrempelig advies over energiebesparing

Ventilatie

Gezonde leefomgeving

Ventileren is van groot belang voor een gezonde leefomgeving. Dat heeft de COVID19-pandemie wel bewezen. Bewoners van vochtige huizen hebben vaker luchtwegklachten, dan bewoners van huizen waar zich geen vochtproblemen voordoen. Die klachten komen waarschijnlijk door een allergische reactie op schimmels en mijten, die goed gedijen in vochtige omstandigheden.

De ideale luchtvochtigheid ligt tussen veertig en zestig procent. Het is echt te vochtig in huis als de vochtmeter (hygrometer) meer dan zeventig procent aangeeft.

Voor mensen met gevoelige luchtwegen of luchtwegaandoeningen, is ventileren van extra groot belang.

Een tekort aan ventilatie zorgt ook voor meer opeenhoping van schadelijke stoffen (o.a. CO, CO2, radon, formaldehyde en fijnstof). Daardoor kunnen klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en luchtwegirritaties ontstaan. Concentratieproblemen en verminderde leerprestaties kunnen ook het gevolg zijn van een slecht geventileerde ruimte.

Door onvoldoende ventilatie kunnen ook ziekteverwekkende micro-organismen (o.a. bacteriën, schimmels, virussen) zich ophopen.

Door op de plaatjes hiernaast te klikken, krijgt u informatie over verschillende ventilatiesystemen en tips hoe er mee om te gaan.


Verdere informatie:

(Klik op de betreffende afbeelding voor meer informatie)

Natuurlijke en mechanische ventilatie

Warmte-terugwin unit / WTW Balansventilatie

Relatieve vochtigheid

CO / CO2