Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

Dakisolatie

Een plat dak moet altijd aan de buitenkant geïsoleerd worden en nooit aan de onderkant. Als het dak aan de onderkant wordt geïsoleerd, gaat het hout rotten ten gevolge van de condensvorming tegen het koude gebitumineerd dakbeschot.

Schuine, met pannen gedekte daken kunt u aan de binnenkant isoleren, mits er aan de buitenzijde, onder de pannen, geen damp-remmende folie of asfaltpapier is aangebracht. Is dat wel het geval, dan kunt u alleen aan de buitenzijde isoleren. 

Indien het isolatiemateriaal niet voorzien is van een aluminium laag, raden wij u aan waterdamp dichte plastic folie over de isolatie aan te brengen. Dus tussen de isolatie en de afwerking. Deze folie moet u zorgvuldig aanbrengen, aangezien deze folie voorkomt dat er waterdamp in de constructie komt. Kleine openingen en beschadigingen in de folie kunt u afplakken met tape. De folie moet altijd aan de warme zijde bevestigd worden.

 

Vochtgevaren

Vocht kan op twee manieren de constructie binnendringen:

1.vanuit de buitenzijde

2.vanaf de binnenzijde

 

Vocht vanaf de buitenzijde van het huis.

Weersinvloeden, zoals regen en sneeuw, zijn in staat om door de buitenste schil van het huis in de constructie binnen te dringen. Dit is met name het geval bij beschadiging aan dak- en gevelbekleding. Ook tijdens het normale gebruik van het huis is een goede bescherming noodzakelijk.

Met behulp van water werende folies kan een extra zekerheid worden ingebouwd.

Om inwendige condensatie te voorkomen, dienen deze waterkerende folies tevens damp doorlatend te zijn. Damp doorlatende folie wordt vaak gebruikt in combinatie met een damp remmende folie.

 

Vocht vanuit de binnenzijde van het gebouw.

In een gebouw wordt veel vocht geproduceerd.

Neem als voorbeeld een woning. Een mens produceert gemiddeld 2,5 liter vocht per dag (door douchen, koken, transpireren, enz.) dat als waterdamp in de woning terechtkomt.

Deze waterdamp zal een uitweg zoeken naar de koudere lucht met een lagere luchtvochtigheid (dampdiffusie).

Om te voorkomen dat de warme, vochtige lucht in de constructie dringt, dienen met name daken en gevels aan de binnenzijde voorzien te zijn van een damp remmende folie.

Deze folie dient te worden toegepast in combinatie met een goede luchtdichting.

Het in het gebouw aanwezige vocht zal de ruimte dan via natuurlijke of mechanische ventilatie verlaten.

Daarnaast kunnen damp remmende folies tegengaan dat het in de vloer voorkomende vocht in aanraking komt met bijvoorbeeld houten vloeren of parket.

In de praktijk wordt de damp remmende folie op vele plaatsen doorbroken, bijvoorbeeld bij (dak)ramen, dak doorvoeren en elektriciteitsaansluitingen.

Hierdoor ontstaan luchtlekken en zal er, ondanks de aanwezigheid van de damp remmende folie, toch vochtige lucht in de constructie kunnen binnendringen.