Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

Ramen isoleren


Isolatieglas is een vorm van dubbel glas die ter verbetering van de isolatie in kozijnen geplaatst wordt.

Isolatieglas bestaat uit een aantal glasplaten, waartussen zich een hermetisch afgesloten gas bevindt. Voor dit gas kan gekozen worden voor lucht, al moet deze lucht wel zo droog mogelijk zijn. Gebeurt dit niet, dan kan condens aan de binnenkant van de glasplaten neerslaan.

Om het warmtetransport verder te verstoren, kan in plaats van lucht gekozen worden voor een relatief zwaar edelgas (meestal argon of krypton), wat convectie tegenhoudt.

Om condensvorming tegen te gaan, bevindt zich in de afstandhouder (het element dat de glasplaten uit elkaar houdt) een ‘vochtvretend’ materiaal (silicagel). Mocht dit materiaal verzadigd raken, dan kan er condens in de ruit gaan optreden bij verdere vochttoevoer. De ruit moet in een dergelijk geval vervangen worden.

Met de stijging van energieprijzen wordt het ook steeds interessanter te gaan denken aan het duurdere driedubbel glas, dat een nóg betere isolatie garandeert.

HR-coating.

Om warmteverlies door straling (warmtebronnen in huis stralen in langgolvig infrarood) te minimaliseren, wordt dubbel glas tegenwoordig voorzien van een reflectieve coating. Deze coating, HR-coating genoemd, kaatst de van binnenuit ontvangen warmte terug de kamer in. De coating bestaat in de meeste gevallen uit een zeer dun zon-doorlatend metaallaagje, dat niet of nauwelijks zichtbaar is. De werkzame metalen zijn onder andere zilver, zink en tin. De coating bevindt zich in de regel aan de buitenzijde van de binnenste glasplaat. Een ‘normale’ HR-plaat heeft een zontoetredingsfactor van ongeveer 65%, wat wil zeggen dat 65% van het invallende zonlicht door het glas naar binnen wordt gelaten.

Er bestaan vier klassen:

    HR glas,

    HR+ glas,

    HR++ glas en sinds medio 2008 ook

    ZHR++ glas.

De isolerende prestaties van een glaspaneel wordt vaak uitgedrukt in de U-waarde.  In feite is U-waarde het tegenovergestelde van de R-waarde, dus: hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Isolerende raambekleding werkt!

Enkel glas kunt u het beste laten vervangen door dubbel- of HR glas. Met dubbel glas, liefst van HR+ of HR++ kwaliteit, bespaart u flink op stookkosten en wordt het huis een stuk behaaglijker.

Er zijn echter situaties waarin dubbel glas (nog) geen optie is, zoals in monumentenpanden.

Dan zijn er alternatieven om de warmte beter in huis te houden, en zo stookkosten te besparen.

Isolerende raambekleding, zoals gordijnen, is er een van.

Door goede raambekleding aan te brengen en die ook te sluiten zodra het donker wordt, kan de energiebesparing oplopen tot wel 275 kubieke meter gas, ofwel 160 euro per jaar.

Minder stoken is niet alleen financieel voordelig, maar beperkt ook de uitstoot van CO2. Doordat gordijnstof warmer wordt dan glas, voelt het binnen met gesloten gordijnen behaaglijker aan. Ook is er minder tocht.

Mogelijk kan de verwarming daardoor een graadje lager staan.

Tips raamisolatie:

- doe 's avonds en 's nachts de gordijnen dicht;

- hang gordijnen of andere raambekleding niet voor de verwarming: dan gaat er veel warmte verloren;

- enkel glas in combinatie met de best isolerende raambekleding heeft een betere isolatiewaarde dan gewoon dubbel glas (niet HR);

- dubbele plissé gordijnen met een speciale aluminium coating aan de binnenkant leveren de meeste energiebesparing op.