Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

Natuurlijke ventilatie

Veel oudere huizen van voor 1980 hebben geen mechanische ventilatie.

Om nu toch in huis een gezond leefklimaat te houden, is het verstandig om in de huiskamer ergens lucht van buiten binnen te laten komen.

Dit kan via de z.g. dauerluftung (zorg wel dat het rooster schoon is) die in veel huizen bij de ramen zit of een klapraampje gedurende de dag op een kiertje zetten.

Maar wanneer weet je nu of het goed is. Dat kun je alleen weten door te meten.

Er zijn eenvoudige meters in de handel, maar als u wilt kunt u ook ons om advies vragen .

Wij beschikken namelijk over deze meters.

En als u eenmaal de omstandigheden kent, is het makkelijk de lucht gezond te houden.