Duurzaam wonen Laarbeek

Geeft laagdrempelig advies over energiegebruik.

CV Ketel

CV-ketel.
Heeft u een wat oudere cv-ketel die nog goed werkt, dan kan het slim zijn om toch een nieuwe zuinige hr-107 ketel te kopen. De kosten verdient u terug door lagere stookkosten. Met aanvullende systemen zoals een zonneboiler of warmtepomp, bespaart u nog meer op uw energierekening.
Minder  gas verbruiken voor verwarming en warm water, zorgt voor een lagere energierekening en minder milieubelasting. Het stoken van gas voor verwarming is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor bijna de helft van de CO2-uitstoot door gas- en elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens. Dat draagt bij aan klimaatverandering.

Met een hr-107 combiketel kan uw gasverbruik flink dalen. Huishoudens die naast een cv-ketel een apart toestel hebben voor warm water, zoals een boiler of geiser, gebruiken extra energie. Dat is nadelig voor het milieu en de energierekening.

Nieuwe CV ketels Micro-wkk`s.
Een micro-wkk is een kleine energiecentrale in huis. Het is een cv-ketel (Ook wel HRe ketel)  die niet alleen warmte produceert, maar ook elektriciteit.
Micro-wkk staat voor micro warmtekracht koppeling (het gelijktijdig opwekken van warmte en elektriciteit).
Een micro-WKK werkt net als een conventionele cv-ketel. Op het moment dat een warmtevraag optreedt, slaat de ketel aan. Naast warmte wordt dan gelijktijdig ook elektriciteit geproduceerd. Het apparaat kost meer gas, maar je hoeft ook minder elektriciteit te kopen.
De micro-wkk produceert naast warmte dus ook stroom. Deze stroom kan je zelf verbruiken of wordt teruggeleverd aan het net. In het laatste geval krijg je hiervoor een vergoeding die gelijk is aan de prijs die je voor stroom betaald (dit heet salderen).
Er wordt vanuit gegaan dat een micro-wkk rendabel is als je minimaal een gasverbruik hebt van 1.600 m3 per jaar.