Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

 

Stichting Duurzaam Wonen Laarbeek (DWL) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens:

Telefoon: 06 400 339 03 (Wim Hijnen)

E-mail: info@duurzaamwonenlaarbeek.nl

Website: https://duurzaamwonenlaarbeek.nl

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

DWL verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen of anderszins te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om u van dienst te kunnen zijn hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. DWL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DWL verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DWL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

DWL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel wettelijk is vereist.

DWL gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en bewaart deze veilig. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@duurzaamwonenlaarbeek.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DWL. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@duurzaamwonenlaarbeek.nl.